OPD 2

Moduł 1 – zadania

Zadania z modułu 1:

Zmienne (ekran 3):

1. Wystąpi błąd – nie można użyć zmiennej zanim zostanie przypisana do niej wartość.

2. X jest liczba, Y – napisem. Dla x zostanie wypisane 4, dla Y – ‘2+2’.

3. Print(‚imie nazwisko’)

Zmienne (Ekran 4)

1. X = 1

Operacje na zmiennych (Ekran 5)

1. 137781 % 9. Jeśli wynik wynosi zero, jest podzielne.

2. Print(15%3). Jeśli wypisane zostanie zero, jest podzielne.

3. Błąd dzielenia przez zero.

4. Print(3/2)

Operacje na napisach (Ekran 6)

1. print(‚napis lewy ‚ + ‚napis prawy’)

2. Należy przypisać wynik len do zmiennej i spróbować wykonać dowolną operację matematyczną.

x = len(‚napis’)

y = x / 2

Jeśli nie ma błędu, jest to liczba.

3. Wystąpi błąd, opisany na kolejnej stronie.

Operacje na napisach (Ekran 7)

1. x = ‚napis’

y = ‚dlugi napis’

z = ‚jeszcze dluzszy napis’

print(len(x))

print(len(y))

print(len(z))

2. x = 2

y = 4

z = 6

print(str(x) + ‚,’ + str(y) + ‚,’ + str(z))

 

Instrukcje warunkowe (Ekran 12)

1. Dla x = 9 zostanie wypisane „x jest większe od 9”. Należy zmienić znak < na <=, oraz stosowny print by mieć napis „mniejsze lub     równe 9”. Alternatywnie można zmienić < na >=.

2. x = ‚napis’

y = len(x)

if y < 5:

print(‚Tekst ma mniej niż 5 znaków’)

else:

print(‚Tekst ma conajmniej 5 znaków’)

 

Wersja skrócona:

x = ‚napis’

if len(x) < 5:

print(‚Tekst ma mniej niż 5 znaków’)

else:

print(‚Tekst ma conajmniej 5 znaków’)

  Instrukcje warunkowe (Ekran 13)

1. Część IF zostanie pominięta i program przejdzie do ELSE (o ile istnieje).

Instrukcje warunkowe (Ekran 17)

1. Otrzymamy napis „X jest większe od 3”.

Żeby otrzymać dokładniejsze wyniki, należy zmienić kolejność warunków, umieszczając x==5 na początku. Następnie x > 4 i x > 3  – przy czym można się zastanowić czy oba te warunki są potrzebne, gdyż oznaczają prawie to samo, oprócz wariantu gdzie x          wynosi 4.

Listy (Ekran 18)

1. Wystąpi błąd, nie da się odwołać do indeksu wykraczającego poza liczbę pozycji w liście.

Operacje na listach (Ekran 21)

1. lista = []

lista.append(‚Poniedziałek’)

lista.append(‚Wtorek’)

lista.append(‚Środa’)

lista.append(‚Czwartek’)

lista.append(‚Piątek’)

lista.append(‚Sobota’)

lista.append(‚Niedziela’)

 

2. lista.remove(‚Poniedziałek’)

lista.remove(‚Wtorek’)

lista.remove(‚Środa’)

lista.remove(‚Czwartek’)

 

Pętle (ekran 23)

1. x=1000

while x>=1:

print(x)

x=x-1

SPEŁNIJ I KONTYNUUJ