ODP 8 M3

Moduł 3 – część praktyczna

1. a)

towar1={

‚nazwa’: „Podstawy programowania – część 1”

}

 

towar2={

‚nazwa’: „Danie Dnia!!!”

}

 

klient1={

‚imie’:’John’,

‚nazwisko’:’Smith’,

}

 

klient2={

‚imie’:’Adam’,

‚nazwisko’:’Jensen’,

}

 

transakcja1={

‚data’:’30.02.2018′,

‚kupujacy’:klient1,

‚towary’: towar1

}

 

transakcja2={

‚data’:’30.03.2018′,

‚kupujacy’:klient2,

‚towary’: towar2

}

 

b) def dodajKlienta(klient,baza):

if klient in baza:

print(„Klient juz istnieje”)

else:

baza.append(klient)

def znajdzKlient(klient,baza):

if klient in baza:

return klient

else:

print(‚Nie ma takiego klienta’)

def usunKlienta(klient,baza):

if klient in baza:

baza.remove(klient)

else:

print(‚Nie usunięto, nie ma takiego klienta’)

def zmienKlienta(klientStary,klientNowy,baza):

if klientStary not in baza:

print(‚Nie ma takiego klienta’)

else:

index=baza.index(klientStary)

baza[index][‚imie’]= klientNowy [‚imie’]

baza[index][‚nazwisko’]= klientNowy [‚nazwisko’]

c)

towar1={

‚nazwa’: „Podstawy programowania – część 1”,

‚stanMagazynowy’:99

}

 

towar2={

‚nazwa’: „Danie Dnia!!!”,

‚stanMagazynowy’:1

}

 

towary=[towar1,towar2]

 

def uzupelnijStan(towar, uzupelnienie, baza):

if towar not in baza:

print(‚Nie ma takiego towaru’)

else:

index=baza.index(towar)

baza[index][‚stanMagazynowy’]+=uzupelnienie

 

uzupelnijStan(towar1, 1, towary)

 

d)

def sprzedaz(towar,ilosc, klient, bazaTowarow, bazaTransakcji):

if towar in bazaTowarow:

if towar[‚stanMagazynowy’]<ilosc:

print(‚Transakcja niemożliwa, za mało towaru na stanie’)

else:

index=baza.index(towar)

bazaTowarow[index][‚stanMagazynowy’]-=ilosc

nowaTransakcja={

‚data’:’30.02.2018′,

‚kupujacy’:klient,

‚towar’: towar,

‚ilosc’: ilosc,

}

bazaTransakcji.append(nowaTransakcja)

else:

print(‚Nie ma takiego towaru’)

 

e)

def zwrot(transakcja,bazaTransakcji,bazaTowarow):

if transakcja not in bazaTransakcji:

print(‚Nie ma takiej transakcji’)

else:

index=bazaTowarow.index(transakcja[‚towar’])

bazaTowarow[index][‚stanMagazynowy’]+=transakcja[‚ilosc’]

bazaTransakcji.remove(transakcja)

SPEŁNIJ I KONTYNUUJ