ODP 6 M2 część praktyczna cz2

Moduł 2 – część praktyczna ciąg dalszy

8. kolkoKrzyzyk = [[0,0,0],

[0,0,0],

[0,0,0]]

def dodajKolko(x,y):

kolkoKrzyzyk[x][y]=1

def dodajKrzyzyk(x,y):

kolkoKrzyzyk[x][y]=2

 

 

9. def dodajKolko(x,y):

if kolkoKrzyzyk[x][y]!=0:

print(‚Pole jest zajęte’)

else:

kolkoKrzyzyk[x][y]=1

def dodajKrzyzyk(x,y):

if kolkoKrzyzyk[x][y]!=0:

print(‚Pole jest zajęte’)

else:

kolkoKrzyzyk[x][y]=2

 

 

10.

kolejnosc=1

def dodajKolko(x,y):

global kolejnosc

if kolejnosc==2:

print(„To nie jest kolej kolka!”)

else:

if kolkoKrzyzyk[x][y]!=0:

print(‚Pole jest zajęte, powtorz ruch’)

else:

kolkoKrzyzyk[x][y]=1

kolejnosc=2

def dodajKrzyzyk(x,y):

global kolejnosc

if kolejnosc==1:

print(„To nie jest kolej krzyzyka!”)

else:

if kolkoKrzyzyk[x][y]!=0:

print(‚Pole jest zajęte, powtorz ruch’)

else:

kolkoKrzyzyk[x][y]=2

kolejnosc=1

 

 

11. kolejnosc=1

ruch=1

def dodajKolko(x,y):

global kolejnosc, ruch

if kolejnosc==2:

print(„To nie jest kolej kolka!”)

elif ruch>9:

print(„Osiągnięto maksymalną ilość ruchów”)

else:

if kolkoKrzyzyk[x][y]!=0:

print(‚Pole jest zajęte, powtórz ruch’)

else:

kolkoKrzyzyk[x][y]=1

kolejnosc=2

ruch+=1

def dodajKrzyzyk(x,y):

global kolejnosc, ruch

if kolejnosc==1:

print(„To nie jest kolej krzyzyka!”)

elif ruch>9:

print(„Osiągnięto maksymalną ilość ruchów”)

else:

if kolkoKrzyzyk[x][y]!=0:

print(‚Pole jest zajęte, powtórz ruch’)

else:

kolkoKrzyzyk[x][y]=2

kolejnosc=1

ruch+=1

SPEŁNIJ I KONTYNUUJ