ODP 5 M2 Część praktyczna cz1

Moduł 2 – część praktyczna

1. Wszystkie liczby całkowite dzielą się przez 1 bez reszty. Jeśli wynik dzielenia modulo jest inny, jest to ułamek.

 

def czyUlamek(a):

if a%1!=0:

return True

else:

return False

 

print(czyUlamek(1.5))

 

2. def sumaListy(a):

suma=0

for x in a:

suma+=x

return suma

 

 

3. def minimumListy(a):

minimum=a[0]

for x in a:

if x<minimum:

minimum=x

return minimum

 

 

4. def ilorazSumList(a,b):

suma1=0

suma2=0

for x in a:

suma1+=x

for y in b:

suma2+=y

if suma2==0:

print(„Błąd”)

return 0

else:

return suma1/suma2

 

5. def rokPrzestepny(a):

if (a%4==0 and a%100!=0) or a%400==0:

return True

else:

return False

 

6. def potegowanie(liczba, potega):

if potega==0:

return 1

wynik=liczba

for x in range(potega-1):

wynik=wynik*liczba

return wynik

 

7. def silnia(a):

wynik=1

x=1

if a==0 or a==1:

return 1

else:

while x <=a:

wynik=wynik*x

x+=1

return wynik

SPEŁNIJ I KONTYNUUJ