ODP 4 M2

Moduł 2 – zadania

Funkcje (ekran 3)

1. def poleProstakata(a,b):

if a<=0 or b <= 0:

print(‚Nieprawidłowe dane’)

return 0

else:

return a * b

 

 

2. def poleProstakata(a,b):

if a<=0 or b <= 0:

print(‚Nieprawidłowe dane’)

else:

return a * b

 

x=poleProstokata(0,2)

y = x / 2

 

Jeśli nie przypiszemy żadnej wartości, otrzymamy operację matematyczną postaci „Nieznana wartość / 2”, co wywoła błąd w naszym programie.

SPEŁNIJ I KONTYNUUJ