ODP 3

Moduł 1 – część praktyczna

1. x = ‚imie’

y = ‚ nazwisko’

print(‚Witam, nazywam się ‚ + x + y)

 

2. dzien=5

miesiac=5

rok=2019

print(‚Dzisiaj jest ‚ + str(dzien) + ‚.’ + str(miesiac) + ‚.’ + str(rok))

 

3. x = 111

y = 33

z = 333

if x>y:

if x>z:

print(x)

else:

print(z)

else:

if y>z:

print(y)

else:

print(z)

 

4. x=9

y=837

z=143234

 

if x%9==0:

print(str(x) + ‚ jest podzielne przez 9’)

if y%9==0:

print(str(y) + ‚ jest podzielne przez 9’)

if z%9==0:

print(str(z) + ‚ jest podzielne przez 9’)

 

 

5. lista=[‚a’,’b’,’c’,’d’,’e’]

szukana= ‚e’

for x in lista:

if x==szukana:

print(‚Szukana wartość jest na liście’)

 

 

6. lista=[1,2,3,2,5,6,3,5,7,9,0,2,-3]

x=0

suma=0

while x < len(lista):

suma+=lista[x]

x+=1

srednia = suma/len(lista)

print(srednia)

 

 

7. lista=[‚styczeń’,’luty’,’marzec’,’kwiecień’,’maj’,’czerwiec’,’lipiec’,’sierpień’,’wrzesień’,’październik’,’listopad’,’grudzień’]

for x in lista:

print(x + ‚ ma ‚ + str(len(x)) + ‚ liter’)

 

8. silnia=1

x=1

while x<=10:

silnia=silnia*x

x+=1

print(silnia)

 

 

9. x=1

while x<=100:

if x%15==0:

print(‚fizzbuzz’)

elif x%5==0:

print(‚buzz’)

elif x%3==0:

print(‚fizz’)

else:

print(x)

x+=1

 

 

10. x=100

while x>=1:

if x%15==0:

print(‚fizzbuzz’)

elif x%5==0:

print(‚buzz’)

elif x%3==0:

print(‚fizz’)

else:

print(x)

x-=1

SPEŁNIJ I KONTYNUUJ