ODP 1

W tej części kursu zamieszczone są przykładowe rozwiązania zadań umieszczonych w poszczególnych modułach. Dotyczy to zarówno pojedynczych zadań zawartych w części teoretycznych, jak i tych z „Części praktycznej”.

Nie są to oczywiscie jedyne słuszne odpowiedzi, a tylko sugestie, mające głownie na celu pokazanie sposobu rozumowania. Szczegóły, nawet tak proste jak nazwy zmiennych, mogą być zupełnie inne dla każdego kursanta. Zalecane jest rozwiązywanie zadań we własnym zakresie i używanie obecnej części kursu jedynie w celach porównawczych – ewentualnie pomocy w sytuacji „zacięcia się”.

UWAGA: Tak jak wspominaliśmy w Module 1, bezpośrednie kopiowanie kodu może nie zachować wcięć, co sprawi iż programy nie zadziałają poprawnie. Należy samodzielnie sprawdzić stosowne odstępy, zgodnie z zasadami przedstawionymi w ramach kursu. Podobnie możliwe jest, iż niektóre edytory tekstu zamienią apostrofy na swoje własne ozdobne odpowiedniki, nieakceptowalne przez Python.