M3 L9 Część praktyczna

Część praktyczna

Ilość zadań w obecnym module jest mniejsza niż w poprzednich, ale są one bardzie złożone i wymagają większych nakładów pracy. W miarę możliwości, do każdego z punktów należy dodać funkcje sprawdzające ich poprawność.

 1. Za pomocą list i słowników, stwórz strukturę danych symulującą sklep internetowy, z listą towarów, klientów, transakcji sprzedaży.
  1. Dodaj operacje CRUD dla przykładowej listy słowników. (np. towarów)
  2. Dodaj stan magazynowy dla każdego z produktów oraz funkcję umożliwiającą jego uzupełnianie.
  3. Dodaj funkcje odpowiadającą za zmianę stanu magazynowego podczas sprzedaży oraz blokadę transakcji, jeśli stan jest zbyt niski.
  4. Dodaj funkcję pozwalającą na zwrot towaru i usunięcie transakcji (alternatywnie, dodaj pole „status” i zmień je na „reklamacja”.
 2. Za pomocą list i słowników, stwórz strukturę danych do przechowywania informacji o przedmiotach, uczniach, nauczycielach oraz ocenach końcowych z przedmiotów (jedna ocena dla ucznia z przedmiotu)
  • Dodaj operacje CRUD dla przykładowej listy słowników (np. uczniów).
  • Dodaj funkcję wystawiającą oceny końcowe dla konkretnych uczniów, z konkretnych przedmiotów.
  • Utwórz funkcje znajdującą najlepszych i najgorszych uczniów z danego przedmiotu.
  • Utwórz funkcje znajdującą ucznia z najwyższą średnią z wszystkich przedmiotów.