M3 L8 Podsumowanie

Podsumowanie

Bazy danych zwykle obsługiwane są przez specjalistyczne narzędzia i struktury. Mimo to, tworzenie ich w obrębie języka programowania pozwoliło nam zapoznać się z budowaniem bardziej złożonych struktur danych, przykładowych operacji oraz potencjalnych problemów z tym związanych.

W szczególności istotne są tutaj zagnieżdżone typy danych oraz powiązania pomiędzy różnymi typami słowników. Profesjonalne programowanie bardzo często będzie opierało się na modelowaniu tego typu zależności oraz prawidłowej ich implementacji. Szczegółowe instrukcje mogą się różnić w zależności od języka programowania, jednak generalne zasady pozostają niezmienne i ich opanowanie jest bardzo ważne.

Warto również potraktować to jako kolejny przykład, iż programowanie polega w dużej części na odpowiednim rozplanowaniu danych i operacji, a nie pisaniu kodu „aż zadziała” lub „dopóki nie przestanie działać”. Dobrze utworzona struktura danych będzie prosta oraz łatwa do rozbudowy. Jest to kluczem w codziennej pracy, gdzie dodawanie nowych funkcjonalności to norma (i zmora) dla każdego programisty.

Moduł ten kończy teoretyczną część kursu. Tak jak w poprzednich modułach, nastąpi teraz część praktyczna, z zadaniami pozwalającymi przećwiczyć poznane informacji. Po jej zakończeniu, możemy podejść do testu, który sprawdzi całość zdobytej przez nas wiedzy.