M3 L7 Mini baza danych – ciąg dalszy 3

Mini baza danych – ciąg dalszy

Operacje CRUD to minimalny sensowny zestaw funkcjonalność dla bazy danych, ale w praktyce chcemy mieć zwykle funkcje dostosowane do konkretnych danych. Być może chcemy sprawdzić ilość powtarzających się imion. (zakładamy, że tylko kombinacja imię i nazwisko jest unikalna) Jeśli dodaliśmy pole odpowiadające za płeć, to chcemy znać liczbę kobiet i mężczyzn.

Załóżmy, iż mamy nowe pole pole pensja i chcemy obliczyć średnią:

Zadanie

1. Co, jeśli w powyższym przykładzie baza będzie pusta? Zmodyfikuj kod, by uniknąć dzielenia przez zero.

Łatwo można sobie wyobrazić podobną funkcję obliczającą całkowitą sumę zarobków, sprawdzającą kto zarabia najmniej/najwięcej, kto jest poniżej określonej wartości itd. Tego typu zagadnienia są trzonem pracy programisty, wykorzystującym całą poznaną przez nas dotychczas wiedzę dla realizacji konkretnych i praktycznych celów.