M3 L4 Mini baza danych

Mini baza danych

Bazy danych są zaawansowanymi strukturami do przechowywanie informacji. Ich poziom skomplikowania znacząco wykracza poza zakres obecnego kursu. Do ich obsługi często potrzeba specjalnego oprogramowania, mają swoje własne języki programistyczne, własne typy danych, dedykowane serwery itd. Ich integracja z faktycznymi programami jest zwykle bardzo złożona i wymaga sporej wiedzy.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać poznane do tej pory informacje w celu utworzenia uproszczonej wersji bazy danych w obrębie naszego programu. Możemy wykorzystać do tego celu listy i przechowywać stosowne obiekty, np.

Co więcej, pozycje takiej listy możemy dodawać bez uprzedniego tworzenia zmiennych, wpisując dane bezpośrednio w trakcie przypisania wartości:

W skrajnych przypadkach możemy utworzyć całą listę w ramach przypisania. Nie jest to jednak szczególnie wygodne i czytelne – dużo wygodniejsze jest operowania na kilku danych słownikowych, które można łatwo kopiować i modyfikować.