M3 L3 Słowniki – ciąg dalszy

Słowniki – ciąg dalszy

Praktyczne zastosowanie słowników zwykle zakłada, iż utworzymy kilka tego typu danych, np. osoba1, osoba2 itd. Musimy jedynie pamiętać o używaniu innej nazwy – w przeciwnym razie nadpiszemy poprzedni słownik, dokładnie tak samo jak działa to w przypadku zmiennych.

Wiąże się to z koncepcją „programowania obiektowego”, w którym Osoba ma swoje własne zmienne, funkcje, unikalną nazwę oraz może być dowolnie modyfikowana po utworzeniu. Programy często sprowadzają się do tworzenia kolejnych instancji/bytów typu Osoba, np. Osoba Jan, Osoba Tomasz i operowaniu na nich.

Słowniki są zalążkiem takiego rodzaju programowania i mogą replikować część jego funkcjonalności. Całe zagadnienie jest jednak bardzo złożone i nie będzie poruszane w tym kursie. Warto jedynie pamiętać, iż możemy czasem odwoływać się do pojęcia obiektu i mamy wówczas na myśli taki właśnie byt jak Osoba1.

Zadania

1. Stwórz strukturę danych do przechowywania informacji o filmach, zawierającą podstawowe informacje takie jak tytuł, rok produkcji, itd.

2. Do powyższej struktury dodaj głównych aktorów i powiąż ich z odpowiednimi tytułami, w postaci listy aktorów.

3. Zaproponuj strukturę opisującą towary w sklepie internetowym, klientów oraz kilka przykładowych transakcji sprzedaży ze stosownymi informacjami (kto, co, za ile, kiedy).