M3 L2 Słowniki – ciąg dalszy

Słowniki – ciąg dalszy

Podobnie jak w przypadku list, słowniki również mogą być zagnieżdżone. Pod każdym kluczem możemy utworzyć kolejny słownik, a pod nim kolejny itd. Przykładowo:

Co więcej, możemy tam również umieszczać inne słowniki, np.

Adres1 jest wówczas traktowany jak normalna zmienna i połączony z kluczem adres. Analogicznie pod dowolny klucz możemy podstawić faktyczną zmienną.

Zadanie

1. Dodaj zmienne, które pozwolą dodać określone i niezmienne wartości dla osób, np. płeć, stan cywilny. Zrealizuj to zarówno w formie oddzielnych zmiennych, jak też i list, które można później rozwinąć.