M2 L8 Testowanie funkcji

Testowanie funkcji

Po zakończeniu tworzenia funkcji powinniśmy przetestować ją dla kilku zadanych zestawów parametrów. Istnieją do tego specjalistyczne narzędzia, jednak sami możemy stworzyć najprostszy możliwy test.

W tym celu tworzymy dwie zmienne: pierwsza z nich zawiera spodziewany wynik działania naszej funkcji, czyli to co powinniśmy uzyskać przy prawidłowym działaniu. Jej wartość wyliczamy „ręcznie”, tak by mieć pewność, że zawsze jest poprawna. Do drugiej zmiennej przypisujemy wynik zwracany przez funkcję. Następnie porównujemy oba wyniki.

Biorąc za przykład poprzednio zdefiniowaną funkcję poleProstokata:

Oczywiście taki test należy przeprowadzić dla wielu zestawów parametrów, włączając w to sytuacje skrajne, np. zero, liczby ujemne, itd. Naturalnie w takim przypadku należy również dostosować spodziewany wynik, wstawiając tam np. tekst o błędnych parametrach, zerowym polu itd. – wszystkie scenariusze, które powinniśmy ująć w ciele naszej funkcji.

Profesjonalne testy korzystają ze specjalnych kodów błędów wbudowanych w język programowania, np. ostrzegających o dzieleniu przez zero, czy wyjściu poza zakres tablicy. Są to jednak bardzo złożone zagadnienia – na potrzeby obecnego kursu, w zupełności wystarczą nam stosowne napisy na ekranie.