M2 L6 Q Funkcje – reguły tworzenia

Funkcje – reguły tworzenia

PYTANIE 1 Z 1

Inną ważną zasadą tworzenia funkcji jest unikanie stosowania zmiennych, które nie są parametrami. Nie jest to wprawdzie warunek niezbędny do poprawnego działania funkcji, ale mogący spowodować problemy. Spójrzmy na poniższy kod:

Jak myślisz, jakie problemy może spowodować taki program:

Wybierz WSZYSTKIE prawidłowe odpowiedzi.

A

Funkcja przestanie działać, jeśli usuniemy X

B

Funkcja przestanie działać, jeśli przeniesiemy X na koniec

C

Funkcja może działać w różny sposób dla tego samego parametru a, w zależności od x