M2 L5 Funkcje – reguły tworzenia

Funkcje – reguły tworzenia

Podstawową regułą przy tworzeniu funkcji jest „nie można użyć funkcji zanim zostanie ona zdefiniowana”. Jest to dość oczywiste – kod programu wykonywany jest od góry do dołu, więc jeśli w pierwszej linijce próbujemy korzystać z czegoś, co zostanie utworzone dopiero w linii 10, otrzymamy błąd. Z tego też powodu przyjęło się umieszczać definicje funkcji na początku kodu.

Co więcej, często chcemy wypisać wszystkie (w miarę możliwości) funkcje zanim dokładnie zdefiniujemy ich działanie. Pozwoli to szybko ocenić, czy mamy już wszystko co potrzebujemy. W tym celu tworzymy tzw. puste metody, używając słowa kluczowego pass.

Inne języki programowania realizują to poprzez nawiasy klamrowe bez żadnej zawartości między nimi, np.

function nowaFunkcja(){}

function kolejnaFunkcja(){}

Mając tak rozplanowaną listę funkcji, możemy następnie przystąpić do wypełniania ich odpowiednimi operacjami. Działanie takie nie jest w 100% wymagane – można wszystkie funkcje pisać „z marszu” – ale czasem możemy „zaciąć się” na trudnej funkcji i zapomnieć o utworzeniu pozostałych.