M2 L4 Funkcje – obsługa błędów

Funkcje – obsługa błędów

W poprzednim zadaniu chcieliśmy by funkcja zwracała wartość 0, jeśli dostarczone parametry były nieprawidłowe. Zwracanie 0, -1 lub innych wartości, które nie powinny normalnie wystąpić dla danej operacji jest prostym sposobem zaznaczenia, iż „coś nie zadziałało”.

Zapobiega to jednocześnie zatrzymaniu programu, np. jeśli przypiszemy wynik działania funkcji do zmiennej, a następnie zechcemy wykonać na niej jakieś operacje. Wyniki nie będą prawidłowe, ale program nadal się wykona – a komunikat o błędzie powinien pozwolić nam zorientować się, że powinniśmy coś poprawić w doborze parametrów

Prawdziwa obsługa błędów jest znacznie bardziej złożonym procesem, wymagającym dobrej znajomości programowania, umiejętności przewidywania skrajnych scenariuszy oraz tworzenia stosownych obejść. Dla początkujących, zupełnie wystarczy przedstawiony wcześniej sposób.