M2 L11 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZADANIA

Część praktyczna

Zadania

 1. Zbuduj funkcję sprawdzająca czy dana liczba jest ułamkiem.
 2. Zbuduj funkcję sumującą wszystkie elementy w tablicy liczb o dowolnej niezerowej długości.
 3. Zbuduj funkcję znajdującą najmniejszą liczbę w tablicy.
 4. Stwórz funkcję przyjmujące jako argument 2 tablice, zsumuj wartości poszczególnych elementów danej tablicy, a następnie podziel te liczby przez siebie. Zwróć uwagę na dzielenie przez zero.
 5. Sprawdź czy zadany rok jest przestępny (podzielny przez 4 i nie podzielny przez 100, lub podzielny przez 400)
 6. Zbuduj funkcję potęgowania – dla ułatwienia załóż, że potęga jest liczbą całkowitą i nieujemną. Pamiętaj o potędze 0.
 7. Stwórz funkcję liczącą silnie danej wartości (uwaga – stosuj tylko małe liczby)
 8. Stwórz zagnieżdżoną listę odpowiadającą grze w kółko i krzyżyk. Załóż, że wartość 0 oznacza puste pole, 1 to krzyżyk a 2 – kółko. Utwórz funkcję dodajKrzyzyk oraz dodajKolko, które pozwolą przeprowadzić rozgrywkę.
 9. W powyższych funkcjach dodaj sprawdzanie czy dane pole jest już zajęte i wyświetlanie stosownego komunikatu.
 10. Zapewnij, by obie funkcje były wywoływane w naprzemiennej kolejności, włączając w to sytuacje w których dany ruch był błędny (jak w 9 ) i musi zostać powtórzony.
 11. Ogranicz maksymalną ilość ruchów do 9, wyświetlając inny komunikat w razie próby przekroczenia.