M2 L10 Podsumowanie

Podsumowanie

Zapoznaliśmy się z kolejnym kluczowym elementem programowania jakim są funkcje. Wprawne ich stosowanie jest niezbędne do pisania bardziej złożonych programów, mogących operować na dynamicznych danych, a nie tylko korzystać z wpisanych na sztywno zmiennych. Pozwala nam stworzyć kod, który będzie mógł być wykorzystany przez innych użytkowników i operować na ich danych, dając poprawne rezultaty.

Przedstawiliśmy również pojęcie algorytmu – które zapewne stosowaliśmy już w praktyce, nie zdając sobie z tego sprawy. Rozbijanie bardziej złożonych problemów na prostsze części pozwala uniknąć „zakopania się” w skomplikowanym kodzie. Jasne zdefiniowanie niezbędnych kroków pozwoli nam zrealizować zadania, które na pierwszy rzut oka wydają się znacznie trudniejsze niż są w rzeczywistości.

Część teoretyczna była zauważalnie krótsza, gdyż funkcje wykorzystują znane nam już instrukcje i typy danych oraz polegają na samodzielnym myśleniu i analizie problemu. W celu opanowania tematu, konieczna jest praktyka.

Podobnie jak poprzednio, przedstawimy teraz kilka zadań wymagających utworzenia funkcji realizujących konkretne cele. Poziom komplikacji będzie nieco wyższy niż w poprzednim module. Być może przydatne będzie najpierw stworzenie algorytmu i podział problemu na prostsze części.