M1 L8 Zmienne logiczne

Oprócz poznanych dotychczas zmiennych liczbowych i tekstowych, istnieją jeszcze dwa główne typy. Jeden z nich to zmienne logiczne, zwane również boolean.

W odróżnieniu od pozostałych typów, zmienne logiczne mogą przyjąć tylko dwie wartości – PRAWDA (True) albo FAŁSZ (False), oznaczane czasem jako 1 i 0. Mają również swój własny zestaw operacji logicznych, znanych z logiki matematycznej i rachunku zdań:

  • Negacja (!, not- Python akceptuje tą drugą wersję, ale wiele języków programowania stosuje wykrzyknik)
  • „I” (and)
  • Lub (or)

Wyniki operacji logicznych (dla przykładowych zmiennych X i Y) wyglądają następująco:

X Y not X not Y X and Y X or Y
Fałsz Fałsz Prawda Prawda Fałsz Fałsz
Fałsz Prawda Prawda Fałsz Fałsz Prawda
Prawda Fałsz Fałsz Prawda Fałsz Prawda
Prawda Prawda Fałsz Fałsz Prawda Prawda

Zapoznanie się z powyższą tabelką jest kluczowe do zrozumienia działań na zmiennych logicznych – szczególnie dla bardziej złożonych przypadków, w których możemy złączyć wiele różnych zmiennych. Dla ułatwienia, na kolejnym ekranie przedstawimy kilka prostych przykładów.