M1 L8 Zmienne logiczne – Ciąg dalszy

Wartości logiczne przypisujemy w taki sam sposób jak liczbowe.

Na tak przypisanej parze zmiennych możemy dokonać wspomnianych wcześniej operacji logicznych:

W przypadku negacji można również użyć wariantu not(Rok2019)

Posługując się poznaną poprzednio tabelką, mamy operacje:

True and False = False

True or False = True

not True = False

Praktycznym zastosowaniem zmiennych logicznych jest porównywanie wartości liczbowych. Służą do tego operatory < (mniejszy), <= (mniejszy bądź równy), >= (większy bądź równy), > (większy), != (różny), == (równy).