M1 L7 Operacje na zmiennych – ciąg dalszy

Jak zapewne zauważyliście w poprzednim zadaniu, Python nie pozwala na łączenie napisów oraz liczb. Żeby dokonać takiego złączenia, musimy nakazać programowi zamianę liczby na tekst. Służy do tego operacja str(liczba), np.

Niektóre języki programowania automatycznie zamieniają liczby na tekst podczas operacji złączenia, co może być bardzo wygodne, ale czasem prowadzić do nieoczekiwanych wyników. Przykładowo:

wypisz(‚tekst’ + 2 + 2)

W zależności od języka może wywołać błąd, wypisać „tekst22” albo „tekst4”. Dla pewności, iż uzyskamy dokładnie to co chcemy, lepiej jest użyć odpowiedników operacji ‘str’.

Zadania

1. Stwórz kilka różnych zmiennych tekstowych. Następnie wypisz ich długości, w postaci nazwaZmiennej = 13, każda zmienna w oddzielnej linii.

2. Stwórz kilka zmiennych liczbowych i wypisz je w jednej linii, rozdzielone przecinkiem.