M1 L6 Operacje na zmiennych

Zmienne tekstowe mają bardziej ograniczony zestaw operacji. Oprócz przypisania wartości, istnieje jeszcze tzw. „konkatenacja”, czyli łączenie napisów. Podobnie jak w przypadku liczb, może być wykonana zarówno na zwykłych napisach, jak i samych zmiennych. Przykładowo:

Wypisując C oraz Y, otrzymamy dokładnie ten sam tekst, „długinapis”. Podobnie jeśli użyjemy konstrukcji print(‚długi’+’napis’).

Większość języków programowania oferuje wiele innych operacji na napisach. Może to być wycinanie określonych znaków, usuwanie spacji, wyliczanie długości napisu. Większość z nich bardzo różni się w zależności od języka – w praktyce tylko konkatenacja jest działaniem uniwersalnym dla wszystkich języków.

Możemy również sprawdzić długość napisów poprzez użycie instrukcji len(zmienna), np. len(‚napis’).

Zadania

1. Sprawdź jak działa konkatenacja tekstu wykonana bezpośrednio w funkcji print.

2. Sprawdź czy wynik instrukcji len jest liczbą czy napisem.

3. Spróbuj dokonać konkatenacji tekstu i liczby.