M1 L4 Zmienne ciąg dalszy

Należy pamiętać, iż przypisanie nie jest tym samym czym znak równości w matematyce i nie ma tych samych własności. W szczególności, przypisanie nie jest operacją przemienną. Do zmiennej z lewej strony znaku = zawsze przypisujemy wartość znajdującą się z prawej. Zapis

x = 5 oraz 5 = x

nie jest równoznaczny. Druga wersja nie jest poprawna i wywoła błąd.

Co więcej, programowanie pozwala na przeprowadzenie operacji, które nie mają sensu z matematycznego punktu widzenia. Przykładowo:

x = x +1

W programowaniu takie działanie oznacza zwiększenie wartości zmiennej o jeden – czasem oznaczane jest również jako x+=1 lub x++ (Python nie obsługuje tego ostatniego wariantu). Istnieje również wersja odwrotna, czyli x=x-1. Operacje te są podstawą działania wszelkich liczników, co zostanie poruszone w dalszej części kursu.

Analogicznie, do tej samej zmiennej można przypisywać różne wartości, za każdym razem nadpisując poprzednie.

x = 5

x = 6

x = 7

To kolejna operacja, która jest niedopuszczalna w matematyce, a zupełnie normalna w programowaniu.

Uwaga: Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli w powyższym kodzie zmienimy ostatnią linijkę na X=7, otrzymamy dwie różne zmienne o różnych wartościach.

Zadanie:

1. Jaką wartość przyjmie zmienna X po wykonaniu poniższego kodu?