M1 L3 Zmienne

Przedstawiony wyżej program Hello World operował na statycznym napisie „Hello World”, jednak w ogromnej większości przypadków będziemy posługiwać się bardziej dynamicznymi danymi. W tym celu potrzebujemy poznać sposób ich przechowywania i modyfikacji.

Podstawową konstrukcją programistyczną służącą do tego celu są „zmienne”. Działaniem przypominają swój matematyczny odpowiednik – wybranej przez nas literowej nazwie przydzielana jest określona wartość, do której następnie możemy się odwołać w dalszej części programu. W odróżnieniu od matematyki, zmiennymi mogą być zarówno liczby, jak i napisy – oraz inne typy, które poznamy później.

Podstawową operacją na zmiennych jest „przypisanie”, oznaczone znakiem równości. Dla wartości liczbowych, jest to wystarczające, ale w przypadku tekstu, należy ująć przypisywaną wartość w apostrofy. (w niektórych językach programowania służy do tego cudzysłów)

Instrukcja print(NazwaZmiennej) wypisuje jej wartość na ekranie. Można jej użyć w dowolnym momencie w celu sprawdzenia poprawności działania naszego programu.

UWAGA: W ramach obecnego kursu, przykładowy kod będzie zwykle przedstawiony w formie obrazka, zamiast tekstu. Rozwiązanie to ma zachęcić użytkownika do własnoręcznego wprowadzenia i przetestowania przedstawionych instrukcji, zamiast posłużenia się kombinacją kopiuj/wklej.

Jeśli spróbujemy przypisać tekst bez apostrofu, program potraktuje to jako przypisanie zmiennej o danej nazwie.

Zadania:

1. Sprawdź, co stanie się, jeśli w powyższym kodzie pominiesz pierwszą linijkę, tj. x = 5

2. Czym różni się zmienna postaci x = 2 + 2 od zmiennej y = ‘2 + 2’. Co zostanie wypisane na ekranie przy użyciu print dla tych zmiennych?

3. Wypisz swoje imie i nazwisko bezpośrednio w funkcji print.