M1 L29 Cęść praktyczna zadania

Poniżej przedstawimy kilka zadań ułatwiających utrwalenie materiału poznanego w ramach obecnego modułu. Są one dość otwarte i mogą być zrealizowane w dowolny sposób – głównym celem jest tutaj praktyka.

Zadania

1. Wypisz na ekranie napis powitalny w rodzaju „Witam, nazywam się X i Y”, gdzie X i Y będą zmiennymi zawierającymi Twoje imię i nzawisko.

2. Zapisz obecną datę w postaci trzech zmiennych liczbowych. Następnie wypisz ją na konsoli jako tekst „Dzisiaj jest …”, rozdzielając części składowe daty kropkami.

3. Znajdź największą z trzech zmiennych.

4. Stwórz trzy zmienne liczbowe i sprawdź czy są podzielne przez 9.

5. Sprawdź czy lista zmiennych tekstowych zawiera zadany napis.

6. Stwórz listę złożoną z kilkunastu liczb, a następnie oblicz ich średnią.

7. Stwórz listę zawierającą nazwy miesięcy. Następnie napisz kod, który poda długość nazwy każdego z miesięcy.

8. Oblicz silnie z 10, korzystając z pętli.

9.  Jednym z popularnych pytań rekrutacyjnych dla programistów jest tzw. „FizzBuzz”. Polega on na przejściu przez listę liczb od 1 do 100. Jeśli dana liczba jest podzielna przez 3 należy wypisać „Fizz”, dla liczb podzielnych przez 5 „Buzz”, dla podzielnych przez obie te wartości – „Fizz Buzz”. W przeciwnym razie, wypisujemy wartość liczby. Napisz kod, który zrealizuje takie zadanie.

10. Zadanie 9 wykonaj w przeciwnej kolejności, tj. od 100 do 1.