M1 L28 Podsumowanie

Zapoznaliśmy się z podstawowymi metodami przechowywania i modyfikacji danych programistycznych. Wiedza ta jest niezbędna dla każdego programisty i wykorzystywana na co dzień, bez wyjątku. Nie ma znaczenia na jaki język programowania ostatecznie się zdecydujemy – ogólne zasady są niezmienne. Szczegółowa implementacja pętli w Pythonie jest inna niż w Javie, ale sposób działania pozostanie ten sam.

Oczywiście jest to tylko zalążek faktycznej wiedzy programistycznej, przedstawiany na bardzo uproszczonych przykładach, ale jego opanowanie jest niezbędne. W tym celu na kolejnym ekranie zostanie przedstawionych kilka zadań do wykonania na własną rękę. Część z nich może wydać się nieco bardziej skomplikowana niż pokazane do tej pory przykłady, ale zdobyta przez nas dotychczas wiedza jest w zupełności wystarczająca do ich wykonania.