M1 L27 Pętle z wbudowanym licznikiem

Przy okazji pętli while przestawiliśmy koncepcje „licznika” – zmiennej, którą definiowaliśmy wewnątrz pętli i zwiększaliśmy w miarę kolejnych powtórzeń. Ręczne tworzenie takiego licznika jest jednak dość niewygodne, można łatwo o nim zapomnieć lub zmienić wartość w nieprawidłowy sposób.

Większość języków programowania oferuje opcje automatycznego tworzenia liczników dla pętli typu for. W przypadku Pythona, służy do tego operator range, który generuje listę wartości przez którą przejdzie pętla.

Konstrukcja taka przejdzie przez wartości od 0 do 4 – jak pamiętamy, pozycje listy zaczynają się od zera, więc ostatnia wartość zawsze będzie o 1 mniejsza od zadeklarowanej w nawiasie.

Możemy również zastosować taką pętlę dla już istniejących list. Przykład poniżej pokazuje zastosowanie licznika w celu bezpośredniego odwoływania się do listy, jak również numerowania jej pozycji. Jest to dość częsty sposób użycia takiej pętli, szczególnie gdy chcemy dokładnie obejrzeć poszczególne elementy, wraz z ich pozycją.

Możliwa jest również wersja z dwoma parametrami – pierwszy z nich określi początek generowanej listy, a drugi koniec.