M1 L26 Pętle i listy – ciąg dalszy

Posługując się listami na co dzień, często potrzebujemy przejrzeć całą ich zawartość i wykonać konkretne operację na poszczególnych elementach – być może uzależniając je też od odpowiednich warunków logicznych.

Pętle są stworzone do tego typu rozwiązań – w szczególności druga wersja pętli, którą poznany teraz. Do jej stworzenia służy słowo kluczowe FOR oraz in.

for <zmienna> in <lista>:

                 <instrukcja 1>

                 <instrukcja 2>

                 …

Pętla takiej postaci przechodzi przez poszczególne elementy listy i wykonuje na nich zadane instrukcje. Konstrukcja <zmienna> jest traktowana przez program jako tymczasowa nazwa, przydzielona do obecnego elementu listy, np.

Jeśli posługujemy się zagnieżdżonymi listami, potrzebujemy również zagnieździć pętle: