M1 L25 ZAGNIEŻDZANIE LIST

Zagnieżdżenie możliwe jest również w przypadku list, chociaż pełni tam nieco inną funkcję i jest zrealizowane w inny sposób.

Załóżmy, iż chcemy stworzyć planszę do gry w kółko i krzyżyk, czyli kwadrat o rozmiarach 3 x 3. Listy wydają się tutaj naturalnym rozwiązaniem – mamy trzy wiersze, w każdym z nich trzy pola. Stosując dotychczas poznane metody tworzenia list możemy uzyskać kod w rodzaju:

Wydaje się to dość logiczne i zrozumiałe. W miarę rozwoju gry, zmieniamy wartości w stosownych listach i mamy pełną kontrolę nad jej przebiegiem. W sumie mamy do czynienia z 9 zmiennymi, co jest ilością dość łatwą do opanowania.

Co jednak, gdy interesują nas szachy? Potrzebujemy wówczas już 8 różnych tablic, każda z nich po 8 elementów. Gra w statki? 10 i 10. Gra w Go? 19 x 19.

Dla takich sytuacji służą zagnieżdżone listy, czyli listy składające się z innych list, np.

Zagnieżdżone listy dwuwymiarowe są też czasem nazywane macierzami. Dla większej jasności możemy przedstawić taką strukturę w pionie:

Widzimy wyraźny podział na wiersze i kolumny, bez konieczności tworzenia nadmiarowych zmiennych. Chcąc odwołać się do odpowiedniej pozycji, stosujemy znaną nam notację nawiasów kwadratowych – tym razem dwukrotnie. W pierwszym nawiasie będzie to wiersz, w drugim kolumna, np.