M1 L22 PĘTLE

Pętle są kolejnym kluczowym elementem programowania. Służą do cyklicznego wykonywania ciągu podobnych instrukcji, w ramach określonego warunku logicznego. Jest to sytuacja z którą spotykamy się w większości programów i którą musimy wykonać szybko i wyda.

Załóżmy, iż chcemy wypisać na konsoli liczby od 1 do 4. Z dotychczas poznanych instrukcji wiemy, iż możemy to zrobić w postaci:

Program taki zadziała poprawnie, jednak dość łatwo zauważyć, że nie jest to szczególnie optymalne rozwiązanie. Dla czterech liczb jest to jeszcze stosunkowo czytelne i łatwe do realizacji. Co jednak w sytuacji, gdy interesują nas wartości od 1 do 1000? Tysiąc niemal identycznych instrukcji uczyni nasz program praktycznie nieczytelnym – nie mówiąc już o potencjalnych błędach, które mogliśmy popełnić.

Zauważmy, że działanie programu tak naprawdę sprowadza się do wypisania zmiennej, którą cały czas zwiększamy o jeden. Pętle są stworzone do tego typu sytuacji – ich zadaniem jest wykonywanie zapisywanych w nich instrukcji do momentu spełnienia zadanego warunku logicznego. (czyli osiągnięcia liczby 1000)

Podstawowa struktura pętli jest dość podobna do instrukcji warunkowej i wygląda następująco:

while(warunekLogiczny):

                 instrukcja1

                 instrukcja2…

Dopóki zadany warunek logiczny przyjmuje wartość True, dopóty wykonywana będzie pętla. Na przykładzie zadanego wcześniej problemu:

X pełni rolę swoistego licznika, określającego liczbę powtórzeń pętli. Z każdym przebiegiem zwiększa się o 1, aż osiągnie wartość 1001 i warunek logiczny otrzyma wartość False.

Zadanie

1. Wypisz liczby od 1000 do 1.