M1 L21 Q Operacje na listach – zadanie

PYTANIE 1 Z 1

Stwórz listę z powtarzającymi się liczbami i spróbuj usunąć jedną z nich. Co w takiej sytuacji zrobi instrukcja remove?

Wybierz tylko JEDNĄ odpowiedź.

A

Usunie ostatni pasujący element z listy.

B

Usunie wszystkie pasujące elementy z listy.

C

Usunie pierwszy pasujący element z listy.

D

Wystąpi błąd.