M1 L20 OPERACJE NA LISTACH

Listy są elementami bardziej złożonymi niż dotychczas poznane zmienne i obsługuje się je za pomocą innych instrukcji. Wprawdzie na poszczególnych elementach można wykonywać standardowe działania takie jak dodawanie, konkatenacja napisów itd., to nie są one dopuszczalne dla całej listy.

Dwie podstawowe operacje na listach to dodawanie i usuwanie elementów.

Pierwszą z nich wykonuje się poprzez słowo kluczowe append(zmienna), które dodaje nowy element na koniec listy, np.

Jeśli chcemy umieścić element w innym miejscu, musimy skorzystać z instrukcji insert(pozycja,zmienna)

W celu usunięcia elementu, musimy podać jego wartość i użyć opcji remove(zmienna).

Zadania

1. Stwórz pustą listę i dodaj do niej nazwy dni tygodnia.

2. Usuń pozycję listy, by otrzymać dni weekendu.