M1 L2 FUNKCJE cd

Zdefiniowana przez nas funkcja printNowy wykonywała określoną operację i kończyła swoje działanie. Wszystko odbywało się „na bieżąco”, a po wykonaniu stosownych instrukcji wszelkie informacje o parametrach „przepadały”.

Często jednak potrzebujemy zachować wyniki tych operacji i wykorzystać je w dalszej części programu. Mając funkcje która wykonuje określone działania matematyczne, np. podniesienie do kwadratu, zwykle chcemy przypisać wynik do zmiennej. W tym wypadku nasz funkcja musi zwrócić wartość, używając słowa kluczowego return:

Wynik takiej funkcji możemy następnie przypisać do konkretnej zmiennej:

Możemy również stworzyć funkcje bez żadnych parametrów, gdy chcemy by zawsze wykonywała te same operacje i nie była uzależniona od jakichkolwiek zmiennych:

Analogicznie, możliwe jest użycie większej ilości parametrów, oddzielonych przecinkiem. Ich ilość parametrów może być teoretycznie dowolna – w praktyce ograniczamy się do kilku, by funkcja była czytelna i łatwa w obsłudze.

Zauważmy, że return może bezpośrednio zwracać wyniki operacji matematycznych lub logicznych, bez konieczności przypisywania tych danych do zmiennych. Pozwala to na uproszczenie funkcji i poprawę czytelności poprzez usuwanie niepotrzebnych elementów.