M1 L18 Listy – cd

Odwoływanie się do ostatniego elementu listy poprzez jego numeryczną pozycję (np. dzienTygodnia[6]) jest stosunkowo proste dla list o małych rozmiarach.

Możliwe jest jednak dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów listy, jak również uzyskanie całej zawartości np. z pliku. W rezultacie ostatnia pozycja może ulec zmianie lub nie być nam znana. Próba odwoływania się do niej poprzez konkretny numer może dać nam niewłaściwą informację lub spowoduje błąd na skutek próby dostępu do nieistniejącej pozycji.

Z pomocą przychodzi tutaj operacja len(nazwaListy), która podaje długość danej listy. Mając do dyspozycji tą wartość, możemy przypisać ją do zmiennej lub wykorzystać na bieżąco w celu dostępu do ostatniej pozycji.