M1 L17 Listy

Dotychczas poznane typy zmiennych pozwalały przechowywać tylko jedną wartość. Często jednak chcemy zgrupować podobne wartości w jeden zbiór, zamiast tworzyć osobną zmienną dla każdej z nich. Przykładowo, aby przechować informację o dniach tygodnia, możemy stworzyć siedem różnych zmiennych tekstowych albo skorzystać ze zmiennej typu „lista”.

Powyższe przykłady tworzą, odpowiednio, 7-elementową listę napisów, 5 elementową listę liczb, oraz pustą listę, którą możemy wypełnić wartościami w dalszej części programu.

W Pythonie możliwe jest tworzenie list zawierających różne typy zmiennych, ale nie wszystkie języki programowania na to pozwalają. Może to również wywołać problemy, np. jeśli na mieszanej liście będziemy chcieli wykonać operacje dostępne wyłącznie na liczbach. Obecny kurs będzie zakładał tworzenie list z jednego typu zmiennych.

Posługiwanie się listami różni się od poznanych dotąd zmiennych. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do konkretnej wartości listy, musimy podać jej pozycję w nawiasie kwadratowym [], np. print(liczbyPierwsze[1]).

UWAGA: W większości języków programowania pozycję na liście liczy się od zera. Mając więc przedstawioną wyżej listę dni tygodnia, poniedziałek będzie oznaczony jako dzienTygodnia[0], wtorek to dzienTygodnia[1], a niedziela – dzienTygodnia[6]. Wartość w nawiasie określa się również jako indeks.

Zadanie

Sprawdź co stanie się:

  1. Po wybraniu elementu o pozycji większej niż liczba elementów.