M1 L14 Wcięcia cd

Zadanie

Załóżmy, że nasz program ma sprawdzić podzielność danej liczby przez 7, wypisać tą informację na konsoli, a następnie przypisać ją do zmiennej logicznej. Co będzie efektem działania poniższego kodu i dlaczego?

Zauważmy, że linia 7 (“podzielne = False”) nie ma wcięcia, w związku z czym jest traktowana jako część głównego programu, a nie segmentu ELSE. Zostanie wykonana zawsze, ustawiając zmienną „podzielne” na False

UWAGA: Jeśli kopiujemy kod z zewnętrznego źródła, a następnie wklejamy go do naszego programu, należy zwrócić uwagę na wcięcia. Mogę one być niepoprawnie zachowane lub zupełnie nieobecne.

W przypadku języków korzystających z nawiasów klamrowych, wpływa to tylko na czytelność programu i jest kwestią estetyczną. W Pythonie, może doprowadzić do błędnego działania, mimo iż sam kod był zupełnie poprawny.