M1 L12 Instrukcje Warunkowe – ciąg dalszy

Instrukcje warunkowe mogą być bardziej złożone i wykorzystywać operatory logiczne by sprawdzać jednocześnie kilka warunków.

Ilość warunków w ramach IF jest praktycznie dowolna – jedynym ograniczeniem jest tutaj czytelność. Warunek typu

jest jak najbardziej poprawny i będzie działał. Operacje logiczne będą wykonywane kolejno od lewej do prawej, aż dojdziemy do końca wyrażenia. Często jednak takie skomplikowanie warunków jest zupełnie niepotrzebne i daje się zastąpić prostszą wersją.

Patrząc na powyższy kod, niemal od razu widać, iż x!=0, oznacza dokładnie to samo co x>0 or x<0 – zamiast trzech warunków logicznych możemy więc użyć jednego.

Zadanie

1. Utwórz wyrażenie logiczne w którym warunek IF jest zawsze fałszywy. Co się wówczas stanie?