M0 Wstęp

Poniższy kurs ma na celu przedstawienie podstaw programowania dla osób, które nigdy nie miały dotąd styczności z tą dziedziną. Pokazane zostaną podstawowe pojęcia programistyczne, typy danych i operacji, tworzenie algorytmów oraz modelowanie bardziej złożonych danych w postaci słowników.

Kurs nie stanowi nauki konkretnego języka programowania i nie powinien być tak traktowany. Mimo to, w celu praktycznej demonstracji przedstawionych wyżej pojęć oraz możliwości swobodnego przetestowania ich przez kursanta, konieczne będzie zainstalowanie odpowiedniego środowiska programistycznego. Istnieją setki języków programowania, o różnych stopniu komplikacji, łatwości nauki oraz ogólnej popularności.

Na potrzeby tego celu został wybrany „Python”. Jest to jeden z bardziej popularnych języków, uważany również za stosunkowo łatwy do nauki, co czyni go dobrym narzędziem do praktycznego przedstawienia teoretycznych podstaw. Python można pobrać ze strony

https://www.python.org/

w wersji odpowiedniej dla naszego systemu operacyjnego. Jego instalacja nie różni się od zbytnio od instalacji każdego innego programu, wobec czego zakłada się, iż każdy kursant zdoła ją wykonać we własnym zakresie. Można uznać to za pierwszy krok w celu rozpoczęcia nauki programowania.

Możemy sprawdzić poprawność instalacji, wpisując py w linii poleceń lub terminala, co powinno uruchomić środowisko programistyczne Python, a kombinacja klawiszy CTRL + Z Enter je zamknie.