Archiwa kategorii: Zabezpieczenia

Blokada zapisu bezpośrednio na dysku C

Wynika to z braku uprawnień grupy Użytkowników uwierzytelnionych do tworzenia plików na dysku C:\.

 

 

Jak widać, grupa Użytkowników uwierzytelnionych posiada uprawnienie do modyfikacji podfolderów i plików oraz uprawnienie do tworzenia folderów. Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio na dysku systemowym, należy zmodyfikować listę DACL dodając grupie Użytkowników uwierzytelnionych uprawnienie do tworzenia plików na poziomie dysku (folderu):

 

 

 

źródło:/

https://quorum.akademiq.pl/discussion/3648/blokada-zapisu-bezposrednio-na-dysku-c/p1