Archiwa kategorii: routery

Testowy wpis UniFi Loco M5 konifiguracja.

W skrócie wygląda to tak:

1: Konfigurujemy ip w komputerze na xxxxxx

wpisujemy domyslny adres routera  czyli:
yyyyyyy

domyślne hasło i login to:

Podpunkt X.

Jesli chcemy aby Unifi pracował w trybie Pobierającym sygnał bezprzewodowo i przekazującym siecią LAN czyli tryb „Punkt dostępowy/ /Access Point?” to …..

yyyy to:

zzzz to:

 

Opis ze strony z ilustracjami:
WSTĘPNA KONFIGURACJA

Dobrym zwyczajem jest wstępna konfiguracja obu nadajników przed przystąpieniem do montażu.
Każde nowe urządzenie posiada stały adres IP: 192.168.1.20 dlatego należy je podłączyć pojedynczo nadając im nową adresację IP.

Przy pierwszym połączeniu otrzymujemy następujące okno gdzie podajemy dane logowania oraz wybieramy kraj użytkowania urządzeń.

Domyślne dane do logowania:

 • Login: ubnt

 • Hasło: ubnt

pierwsze-uruchomienie

Wybór kraju powinien być zgodny z miejscem montażu nadajników. Jest to bardzo ważne ze względu na regulacje prawne ograniczające maksymalną moc oraz ilość dostępnych kanałów.

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po zalogowaniu jest zmiana domyślnego hasła oraz nazwy użytkownika (Zakładka „SYSTEM”). Następnym krokiem jest poprawna adresacja urządzeń. W tym celu przechodzimy do zakładki Network i nadajemy nowe Adresy IP dla obu urządzeń np. 192.168.1.20 oraz 192.168.1.21.

Od tej pory dwa urządzania mogą być wpięte jednocześnie do sieci, ponieważ nadane przez nas adresy IP są różne.

Adresacja urządzeń bezprzewodowych powinna być zgodna z siecią w jakiej będą pracować. Taka konfiguracja pozwoli nam na dostęp zarówno do konfiguracji nadajników jak i innych urządzeń pracujących w sieci.

ZAŁOŻENIA

Aby dwa urządzenia nawiązały ze sobą komunikację należy je odpowiednio skonfigurować. W tym celu jedno z nich będzie pracować w trybie Punktu dostępowego a drugie w trybie Klient.

 • Urządzenie o adresie 192.168.1.20 będzie pracować w trybie Punkt Dostępu
 • Urządzenie o adresie 192.168.1.21 będzie pracować w trybie Stacja (Klient)

KONFIGURACJI PUNKTU DOSTĘPOWEGO (192.168.1.20)

Łączymy się z pierwszym urządzeniem a następnie przechodzimy do zakładki „Wireless” gdzie wybieramy tryb pracy oraz ustawiamy parametry naszej sieci. Na obrazku poniżej pokazano zalecane parametry urządzenia zapewniające duży zasięg oraz stabilność połączenia.

W zaznaczonych miejscach należy wprowadzić własne ustawienia a dokłądniej:

 • Nazwę sieci bezprzewodowej
 • Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej

Na potrzeby poradnika została stworzona sieć o nazwie „ubnt”.

ustawienia-ap

Po poprawnej konfiguracji zatwierdzamy ustawienia przyciskiem „Zmień” a następnie potwierdzamy klikając przycisk „zastosuj”.potwierdzenie

Urządzenie uruchomi się ponownie z nowymi ustawieniami. Zakończyliśmy konfigurację pierwszego urządzenia tworzącego sieć bezprzewodową.

KONFIGURACJA KLIENTA (192.168.1.21)

Tak jak poprzednio łączymy się z urządzeniem i przechodzimy do zakładki Wireless.
Tym razem ustawiamy tryb pracy urządzenia Stacja a następnie klikamy przycisk Wybierz w celu wybrania sieci z która ma zostać nawiązane połączenie.

wybierz-siecaaaa

W nowo otwartym oknie zobaczymy listę sieci, które znajdują się aktualnie w zasięgu. Odnajdujemy wcześniej stworzoną sieć, zaznaczamy ją i klikamy przycisk Zablokuj do PD. 

wybierz-siec

Po zatwierdzeniu nazwa sieci (SSID) oraz jej adres fizyczny (Zablokuj dla PD) zostaną automatycznie uzupełnione. Pozostaje tylko wprowadzenie hasła, które wcześniej zdefiniowaliśmy oraz zapisanie ustawień tak jak poprzednio.zablokuj-do-pd

PODSUMOWANIE

Od tej pory urządzenia są ze sobą sparowane i mogą zostać zamontowane w docelowych miejscach.

Na koniec warto sprawdzić moc oraz jakość połączenia bezprzewodowego. Informacje są dostępne zaraz po zalogowaniu do urządzenia.

Drugą metodą jest skorzystanie ze wskaźnika znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu. Wartości poszczególnych diod zostały przedstawione poniżej.

grafika

źródło:// https://www.montersi.pl/wsparcie/porada/konfiguracja-ubiquiti-loco-m2m5/

Jak podłączyć się do Routera draytek Bez przeglądarki- Telnet

Why can’t I access my Vigor Router?

Support Model : All Model
 • Tags :

Vigor Router uses a web-based management user interface, you may access the router’s management page by plugging a computer into router’s LAN port, and open a web browser and go to http://192.168.1.1. (See How to login my Vigor Router for more details) If that doesn’t work, here are some trouble-shooting tips.

 

Check the physical connection

First of all, check the LED light of the LAN port, if it isn’t flashing, then it might be that the PC is not detected at all, check the cable line between the computer and the router and try again.

  

 

 

Check the router’s IP address

Usually, the router’s management page can be accessed at 192.168.1.1, which is the router’s default LAN IP address. But if the IP address has been changed, we should use the router’s current IP instead. For Windows PC, you may follow the steps below to check the IP of your router:

1. Run Command Prompt (cmd)

  

2. Enter command “ipconfig

  

3. Check the IP address of Default Gateway, this will be the router’s LAN IP address, and which we should enter in the browser’s address bar instead.

  

 

 

Clear the ARP Cache on the computer

If there were another host on the network which had the same IP address as the router’s, the computer may resolve the IP address incorrectly due to the ARP Cache. To clear the ARP Cache and refresh the ARP table on your computer, run Command Prompt (as administrator) and enter the command “arp -d”.

  

 

 

Try another HTTP port

By default, the router listens to port 80 for web requests; however, the HTTP port can be configured on router’s System Maintenance >> Management page.

  

If the HTTP port is not the default 80, then while you accessing the management page, remember toadd the port number at the end of the IP address with a colon, e.g. http://192.168.1.1:8000.

If you don’t remember the HTTP port, you could try checking the HTTP port by telnet into your router and enter command “mngt httpport ?” Here are the steps:

1. Enter command „telnet 192.168.1.1

  

2. Enter account and password to login.

3. Enter command „mngt httpport ?

  

 

 

Other settings that may block the access to the router

Also, there are some settings that might restrict the access to the exact IP settings, specific client device, or a specific LAN port only. Below are some settings that may block the access:

If you are not aware of the configurations, then you might have to reset the router to factory default.

 

Check the LED light on the router

If you still cannot access the router after restoring the configuration to factory default, check the LED on the router, especially the ACT light. In the normal state, the router’s ACT LED light will blink about once per second. If it’s not, then maybe the router is not working due to firmware damage. You may follow the instructions here to recover the router.

 

Contact Support

If none of the above solve the issue, please don’t hesitate to contact Technical Support via http://www.draytek.com/en/support/email-support.html

 

https://www.draytek.com/en/faq/faq-management/management.system-maintenance/why-cant-i-access-my-vigor-router/

Instalacja modemu 3G USB na routerze Draytek

Przed rozpoczęciem podłączania modemu 3G do naszego routera warto wykonać wszystkie poniższe czynności.
1. Odcięcie internetu (bez tego ciężko stwierdzić które połączenie sieciowe zapewnia łączność) – odłączamy kabel z którego dotychczas „dostajemy” internet
2. Sprawdzenie karty w telefonie – czy poprawnie działa transfer danych
3. Montaż karty w modemie
4. Test modemu na laptopie czy mamy połączenie z internetem
ETAP II
5. Podłączenie do routera  i ustalenie adresu routera (artykuł jak sprawdzić ip – polecenie ipconfig/all )
6. Backup ustawień routera i przesłanie go pocztą na wszelki wypadek
7. Podpięcie modemu z kartą do routera
8. Konfigurowanie routera