Archiwa kategorii: windows 7

Jak połączyć się zdalnie z komputerem za pomocą usługi RDP

Jeśli chcemy łączyć się z naszym komputerem z sieci zewnętrznej musimy:
1
Mieć stały zewnętrzny adres IP lub skonfigurować usługę DDNS która będzie wskazywała na nasz aktualny zmienny adres zewnętrzny.
2
Musimy mieć otworzony port na routerze do zdalnego połączenia przy czym od razu zwracam uwagę że:
3
kwestią bezpieczeństwa jest to aby zmienić domyślny port RDP (3389) na inny który nie zostanie tak łatwo zeskanowany czyli musimy przekierować port na routerze
4. Jeśli korzystamy z DHCP to na routerze koniecznie musimy przypisać na sztywno IP do MACadresu karty sieciowej komputera z którym się chcemy łączyć
5
Na komputerze z którym chcemy się łączyć musimy mieć włączona usługę zdalnego pulpitu, hasło użytkownika oraz wersja Windows musi być Professional – wersje Home nie posiadają funkcji zdalnego pulpitu.
6
Po zakończeniu konfiguracji możemy podłączyć się do naszego komputera.

Zakładamy że temat przekierowania i otworzenia portów na routerze już wykonaliśmy i w tym artykule skupiamy się na samym włączeniu usługi na komputerze z którym chcemy się zdalnie połączyć.

5
Klikamy prawym przyciskiem myszy na „mój komputer” lube w in 8i10 „ten komputer” wybieramy właściwości następnie opcję „Zaawansowane ustawienia systemu” , zakładka „zdalny”  w sekcji „Pulpit zdalny” zaznaczamy opcję „zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem” oraz odznaczamy opcję „zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnieniem na poziomie sieci”

Dodatkowo do połączenia p=będzie nam potrzebny użytkownik i hasło – brak hasła jest niedozwolony.

Jak zlokalizować folder autostartu

W Windows 10:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

lub:

cmd
shell:startup

o quickly access the All Users Startup Folder in Windows 10, open the Run dialog box (Windows Key + R), type shell:common startup, and click OK. A new File Explorer Window will open displaying the All Users Startup Folder.

windows 10 common startup folder

W Windows 7:
C:\Users\{user_xxxxx}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Lokalizacja powyższych folderów pozwala dodać swój skrót lub go usunąć z auto uruchamiania. Aby zobaczyć wszystkie aplikacji automatycznie startujące z Windowsem należy spróbować opcji opisanej pod tym linkiem:
http://my.pycit.pl/wylaczanie-pozycji-z-autostartu/

Zmiana profilu sieci np dla potrzeb ustawien firewall

Sieć jest skonfigurowana w profilu „Public” i nie można tego zmienić

W systemie Windows 7, przy uruchamianiu nowego połączenia sieciowego, system pyta się się, jaki profil sieci wybrać (home, work, public),  jednak w każdej chwili można profil sieci zmienić. Co zrobić, gdy okazuje się, że nie mam możliwości zmiany profilu sieci, a sieć jest skonfigurowana w profilu „Public”?

Wybór rodzaju sieci powoduje automatyczne przypisaniem reguł „Windows Firewall” do tego profilu sieci. Przy podłączeniu nowej sieci pojawia się „Wizard” pozwalający wybrać inny rodzaj sieci:

Wybór tej sieci można zmienić za pomocą narzędzi dostępnych w panelu sterowania (pod warunkiem, że nie pracujemy w sieci domenowej):


Odpowiedni profil sieci zezwala lub ogranicza wykorzystywanie pewnych rodzajów zasobów udostępnianych w sieci. Na przykład podłączenie do sieci typu „Home network” jest możliwe tylko wtedy, gdy profil sieciowy jest typu „home”:


Jednak zdarza się, że system „blokuje” możliwość zmiany profilu sieciowego zawsze pokazując profil „Public”.

Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie Fix’a ze strony Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/2578723?wa=wsignin1.0
Dodatkowa informacja o wyłączeniu „Network Location Wizard” (Windows Server 2008 R2, Windows Server 7)

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg252535(v=ws.10).aspx

 

źródło: https://quorum.akademiq.pl/discussion/47/siec-jest-skonfigurowana-w-profilu-public-i-nie-mozna-tego-zmienic/p1

Udostępnianie folderu lub dysku z użyciem interfejsu lub wiersza poleceń

Udostępnianie folderu lub dysku

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Istnieje kilka metod, których można użyć w celu udostępnienia folderów i plików innym użytkownikom sieci. Kreator tworzenia folderu udostępnionego pomaga w wykonaniu kroków niezbędnych do utworzenia podstawowego folderu udostępnionego. Można też użyć wiersza polecenia, aby udostępnić folder lub dysk.

Udostępnianie folderu lub dysku

Aby udostępnić folder lub dysk przy użyciu interfejsu systemu Windows

 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.
 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.
 3. W drzewie konsoli kliknij węzeł Narzędzia systemowe, kliknij pozycję Foldery udostępnione, a następnie kliknij pozycję Udziały.
 4. W menu Akcja kliknij polecenie Nowy udział.
 5. Wykonaj kolejne kroki w Kreatorze tworzenia folderu udostępnionego, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby udostępnić folder lub dysk przy użyciu wiersza polecenia

 1. Aby otworzyć okno wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.
 3. Wpisz:
  net share <sharename=drive:path>
  

  Na przykład aby udostępnić folder o nazwie moj_udzial zlokalizowany na dysku C, w ścieżce \Uzytkownicy\Moja_nazwa, wpisz:

  net share myshare=C:\Users\Myname
  

Wartość Opis
Net share Tworzy, usuwa lub wyświetla foldery udostępnione.
<sharename> Nazwa sieciowa folderu udostępnionego.
<drive:path> Ścieżka bezwzględna folderu udostępnionego.
noteUwaga
Aby wyświetlić pełną składnię tego polecenia, w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie: net help share

How to Enable Multiple Concurrent User in Remote Desktop Windows 7

How to Enable Multiple Concurrent User in Remote Desktop Windows 7

If you ever get this in Windows 7

Logon Message:

Another user is currently logged to this computer. If you continue, this has to disconnect from this computer. Do you wish to continue ?

remote-desktop-on-widnows-7

That’s because by default Windows 7 doesn’t allow concurrent user access through RDP. When you are trying to log into a Windows 7 machine that already has a user signed in, you will not be able to log in and will get the warning message shown as above.

But there are ways getting around this. All you need is to replace the termsrv.dll file in the %SystemRoot%\System32\termsrv.dll

termsrv_dll

You can download the termsrv.dll here (see update below)

7100

Run the install batch file. And if you are not running RC, change this line in the batch file to match your version number.

However, the batch file didn’t install it correctly for me, so I had to manually replace the termsrv.dll file in the directory.

If you are running 64 bit OS make sure to replace the 64 bit one.

Once this is done, you should be able to see multiple users in the Task Manager > Users Tab.

/updated on Nov. 12, 2014/

There is a new patch called Universal TermSrv Patch available for Windows 7 computers. Download the zipped file and extract the content onto your computer. There are 2 patch executable files, one for 32-bit and one for the 64-bit edition of Windows 7. Launch one that suits your operating system you want to patch.

Right-click the Patch Executable file and Run as Administrator, click Patch button and the patch will make a backup copy of original TermSrv.dll file before patching it up.

Universal TermSrv Patcher

Once the patch is done, restart your computer. And test it out.

It works like a charm on my computer. After 2 sign-ins using different user accounts here is what it looks like.

multi logins on Windows 7

If you are looking for doing the same thing on Windows 8 or Windows 10, check out the following posts.

źródło:  https://www.nextofwindows.com/how-to-enable-multiple-concurrent-user-in-remote-desktop-windows-7

Blokada zapisu plików na pulpicie

Blokada zapisu plików na pulpicie

Lubisz porządek na pulpicie? Czy może raczej – lubisz, kiedy pulpit jest jedynie ozdobą tworzoną przez tapetę, bez zbędnych ikon folderów i plików? Możesz w Windowsie zablokować zapis plików na pulpicie, tak aby inni użytkownicy twojego komputera nie byli w stanie przypadkiem zaśmiecić ci twojej ulubionej grafiki.

W tym celu w Windowsie klikamy przycisk START, a następnie Uruchom. W wyświetlonym oknie wpisujemy frazę „regedit” i klikamy button OK.

Po tej czynności system uruchomi edytor rejestru (w którym początkującym użytkownikom radzimy nie „szperać”). Tutaj musimy podążyć ścieżką do klucza – HKEY_CURRENT_USERS/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer.

W tym miejscu edytujemy lub tworzymy (jeśli jeszcze nie istnieje) wpis typu DWORD o nazwie NoSaveSettings, któremu nadajemy wartość 1 (w rejestrze będzie wyświetlana jako ciąg 0×00000001 (1).

Od teraz jest włączona blokada zapisu plików na pulpicie komputera.

 

źróło: http://www.coreblog.pl/blokada-zapisu-plikow-na-pulpicie/

Blokada zapisu grupie użytkowników na dysku C

Wynika to z braku uprawnień grupy Użytkowników uwierzytelnionych do tworzenia plików na dysku C:\.

 

 

Jak widać, grupa Użytkowników uwierzytelnionych posiada uprawnienie do modyfikacji podfolderów i plików oraz uprawnienie do tworzenia folderów. Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio na dysku systemowym, należy zmodyfikować listę DACL dodając grupie Użytkowników uwierzytelnionych uprawnienie do tworzenia plików na poziomie dysku (folderu):

 

źródło: https://quorum.akademiq.pl/discussion/3648/blokada-zapisu-bezposrednio-na-dysku-c/p1

Zwiększanie Limitu wielkości załącznika w wiadomości w programach Outlook 2010 2013 2016

Opis dla Windows 8 i 10 aloe w starszych systemach wygląda to  bardzo podobnie.

Open the Outlook desktop client.

open outlook

2. Hit Windows key + R to open the Windows run dialog box.

Run dialog box

3. Type „regedit” and click OK.

type regedit

4. Select Yes on the pop-up that asks if it’s okay to make changes to your device.

Select yes5. Navigate to one of the following keys in the registry tree (depending on your Office version).

Outlook 2010: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­14.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­15.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2016: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­16.0\­Outlook\­Preferences.

registry

6. Open the „MaximumAttachmentSize” value in the right pane (if it exists).

If „MaximumAttachMentSize” does not exist, add it. To do that, click Edit > New > DWORD (32-bit) Value then rename the value to „MaximumAttachMentSize.”

dword

7.  Add a size limit (in kilobytes). If you enter zero (0) for the Value data, Outlook won’t set a limit on your images.

size8. Press OK and close the Registry Editor.

ok

źródło: // https://www.slipstick.com/outlook/email/outlook-2010s-default-attachment-size/

 

druga wersja

Można zmienić wartość maksymalnego rozmiaru poprzez stworzenie w notatniku pliku o rozszerzeniu .reg w treści jak poniżej:

You can can change the dword value in code below if needed (its set for 30 MB) then copy and paste into notepad and save as „MaximumAttachmentSize.reg”. You’ll double click on the saved file to install it in your registry.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences]
„MaximumAttachmentSize”=dword:00007530

Download a ready-to-run registry file to set the maximum attachment size to 30 MB attachments