Archiwa kategorii: outlook

Usunięcie lub zmiana profilu outlook2007 w windows 10 i inne dla Office 2007

 

Usunięcie  lub zmiana profilu outlook2007 w windows 10 i inne dla Office 2007

Panel sterowania/Poczta 32BitProfile>Pokaż profile

 

A profile consists of accounts, data files, and settings that specify where your email messages are saved.

 1. Exit Outlook.
 2. Open Control Panel by doing one of the following:
  • In Windows 8 and Windows 10, choose Start and type Control Panel.
  • In Windows Vista and Windows 7, choose Start > Control Panel.
 3. Open Mail by doing one of the following:
  • In Windows 10, choose User Accounts > Mail.
  • In all other versions of Windows, choose Mail.

 

 

źródło:  https://support.office.com/en-us/article/Remove-a-profile-d5f0f365-c10d-4a97-aa74-3b38e40e7cdd

Kopiowanie poczty reguł oraz ustawień programu Outlook 2007

Najpierw exporty:
-Poczty
Plik/Importuj lub exportuj//exportuj do pliku/ plik folderów osobistych (pst)

albo kopiujemy cały folder z katalogu C:\Users\{jakiś User}\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.pst (mona podmienić pliki archiwum.pst oraz outlook.pst lub wskazać inny w Narzędzia/Opcje/Ustawienia poczty/konta email/pliki danych/export do pliku
albo

-Reguł wiadomości
Narzędzia/Reguły i Alerty/ Opcje/Exportuj

-Ustawienia
Narzędzia /Ustawienia Kont

- Książka adresowa (nie wiem czy kontakty się same nie zgrywają przy zgrywaniu folderów z wiadomościami)
Plik/Importuj lub exportuj/Exportuj do pliku/Coma separated Values Windows/ > zaznaczamy kontakty dalej itp…

Potem Importowanie:
- Ustawień poczty???
-Reguł
Narzędzia/Reguły i Alerty/Opcje/importuj reguły
-Folderów osobistych PST

Zwiększanie Limitu wielkości załącznika w wiadomości w programach Outlook 2010 2013 2016

Opis dla Windows 8 i 10 aloe w starszych systemach wygląda to  bardzo podobnie.

Open the Outlook desktop client.

open outlook

2. Hit Windows key + R to open the Windows run dialog box.

Run dialog box

3. Type „regedit” and click OK.

type regedit

4. Select Yes on the pop-up that asks if it’s okay to make changes to your device.

Select yes5. Navigate to one of the following keys in the registry tree (depending on your Office version).

Outlook 2010: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­14.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­15.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2016: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­16.0\­Outlook\­Preferences.

registry

6. Open the „MaximumAttachmentSize” value in the right pane (if it exists).

If „MaximumAttachMentSize” does not exist, add it. To do that, click Edit > New > DWORD (32-bit) Value then rename the value to „MaximumAttachMentSize.”

dword

7.  Add a size limit (in kilobytes). If you enter zero (0) for the Value data, Outlook won’t set a limit on your images.

size8. Press OK and close the Registry Editor.

ok

źródło: // https://www.slipstick.com/outlook/email/outlook-2010s-default-attachment-size/

 

druga wersja

Można zmienić wartość maksymalnego rozmiaru poprzez stworzenie w notatniku pliku o rozszerzeniu .reg w treści jak poniżej:

You can can change the dword value in code below if needed (its set for 30 MB) then copy and paste into notepad and save as „MaximumAttachmentSize.reg”. You’ll double click on the saved file to install it in your registry.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences]
„MaximumAttachmentSize”=dword:00007530

Download a ready-to-run registry file to set the maximum attachment size to 30 MB attachments