Archiwa kategorii: 8

Jak połączyć się zdalnie z komputerem za pomocą usługi RDP

Jeśli chcemy łączyć się z naszym komputerem z sieci zewnętrznej musimy:
1
Mieć stały zewnętrzny adres IP lub skonfigurować usługę DDNS która będzie wskazywała na nasz aktualny zmienny adres zewnętrzny.
2
Musimy mieć otworzony port na routerze do zdalnego połączenia przy czym od razu zwracam uwagę że:
3
kwestią bezpieczeństwa jest to aby zmienić domyślny port RDP (3389) na inny który nie zostanie tak łatwo zeskanowany czyli musimy przekierować port na routerze
4. Jeśli korzystamy z DHCP to na routerze koniecznie musimy przypisać na sztywno IP do MACadresu karty sieciowej komputera z którym się chcemy łączyć
5
Na komputerze z którym chcemy się łączyć musimy mieć włączona usługę zdalnego pulpitu, hasło użytkownika oraz wersja Windows musi być Professional – wersje Home nie posiadają funkcji zdalnego pulpitu.
6
Po zakończeniu konfiguracji możemy podłączyć się do naszego komputera.

Zakładamy że temat przekierowania i otworzenia portów na routerze już wykonaliśmy i w tym artykule skupiamy się na samym włączeniu usługi na komputerze z którym chcemy się zdalnie połączyć.

5
Klikamy prawym przyciskiem myszy na „mój komputer” lube w in 8i10 „ten komputer” wybieramy właściwości następnie opcję „Zaawansowane ustawienia systemu” , zakładka „zdalny”  w sekcji „Pulpit zdalny” zaznaczamy opcję „zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem” oraz odznaczamy opcję „zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnieniem na poziomie sieci”

Dodatkowo do połączenia p=będzie nam potrzebny użytkownik i hasło – brak hasła jest niedozwolony.

Blokada zapisu grupie użytkowników na dysku C

Wynika to z braku uprawnień grupy Użytkowników uwierzytelnionych do tworzenia plików na dysku C:\.

 

 

Jak widać, grupa Użytkowników uwierzytelnionych posiada uprawnienie do modyfikacji podfolderów i plików oraz uprawnienie do tworzenia folderów. Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio na dysku systemowym, należy zmodyfikować listę DACL dodając grupie Użytkowników uwierzytelnionych uprawnienie do tworzenia plików na poziomie dysku (folderu):

 

źródło: https://quorum.akademiq.pl/discussion/3648/blokada-zapisu-bezposrednio-na-dysku-c/p1

Zwiększanie Limitu wielkości załącznika w wiadomości w programach Outlook 2010 2013 2016

Opis dla Windows 8 i 10 aloe w starszych systemach wygląda to  bardzo podobnie.

Open the Outlook desktop client.

open outlook

2. Hit Windows key + R to open the Windows run dialog box.

Run dialog box

3. Type „regedit” and click OK.

type regedit

4. Select Yes on the pop-up that asks if it’s okay to make changes to your device.

Select yes5. Navigate to one of the following keys in the registry tree (depending on your Office version).

Outlook 2010: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­14.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­15.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2016: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­16.0\­Outlook\­Preferences.

registry

6. Open the „MaximumAttachmentSize” value in the right pane (if it exists).

If „MaximumAttachMentSize” does not exist, add it. To do that, click Edit > New > DWORD (32-bit) Value then rename the value to „MaximumAttachMentSize.”

dword

7.  Add a size limit (in kilobytes). If you enter zero (0) for the Value data, Outlook won’t set a limit on your images.

size8. Press OK and close the Registry Editor.

ok

źródło: // https://www.slipstick.com/outlook/email/outlook-2010s-default-attachment-size/

 

druga wersja

Można zmienić wartość maksymalnego rozmiaru poprzez stworzenie w notatniku pliku o rozszerzeniu .reg w treści jak poniżej:

You can can change the dword value in code below if needed (its set for 30 MB) then copy and paste into notepad and save as „MaximumAttachmentSize.reg”. You’ll double click on the saved file to install it in your registry.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences]
„MaximumAttachmentSize”=dword:00007530

Download a ready-to-run registry file to set the maximum attachment size to 30 MB attachments