Archiwa kategorii: Poradniki konfiguracyjne krok po kroku

Jak połączyć się zdalnie z komputerem za pomocą usługi RDP

Jeśli chcemy łączyć się z naszym komputerem z sieci zewnętrznej musimy:
1
Mieć stały zewnętrzny adres IP lub skonfigurować usługę DDNS która będzie wskazywała na nasz aktualny zmienny adres zewnętrzny.
2
Musimy mieć otworzony port na routerze do zdalnego połączenia przy czym od razu zwracam uwagę że:
3
kwestią bezpieczeństwa jest to aby zmienić domyślny port RDP (3389) na inny który nie zostanie tak łatwo zeskanowany czyli musimy przekierować port na routerze
4. Jeśli korzystamy z DHCP to na routerze koniecznie musimy przypisać na sztywno IP do MACadresu karty sieciowej komputera z którym się chcemy łączyć
5
Na komputerze z którym chcemy się łączyć musimy mieć włączona usługę zdalnego pulpitu, hasło użytkownika oraz wersja Windows musi być Professional – wersje Home nie posiadają funkcji zdalnego pulpitu.
6
Po zakończeniu konfiguracji możemy podłączyć się do naszego komputera.

Zakładamy że temat przekierowania i otworzenia portów na routerze już wykonaliśmy i w tym artykule skupiamy się na samym włączeniu usługi na komputerze z którym chcemy się zdalnie połączyć.

5
Klikamy prawym przyciskiem myszy na „mój komputer” lube w in 8i10 „ten komputer” wybieramy właściwości następnie opcję „Zaawansowane ustawienia systemu” , zakładka „zdalny”  w sekcji „Pulpit zdalny” zaznaczamy opcję „zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem” oraz odznaczamy opcję „zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnieniem na poziomie sieci”

Dodatkowo do połączenia p=będzie nam potrzebny użytkownik i hasło – brak hasła jest niedozwolony.

Testowy wpis UniFi Loco M5 konifiguracja.

W skrócie wygląda to tak:

1: Konfigurujemy ip w komputerze na xxxxxx

wpisujemy domyslny adres routera  czyli:
yyyyyyy

domyślne hasło i login to:

Podpunkt X.

Jesli chcemy aby Unifi pracował w trybie Pobierającym sygnał bezprzewodowo i przekazującym siecią LAN czyli tryb „Punkt dostępowy/ /Access Point?” to …..

yyyy to:

zzzz to:

 

Opis ze strony z ilustracjami:
WSTĘPNA KONFIGURACJA

Dobrym zwyczajem jest wstępna konfiguracja obu nadajników przed przystąpieniem do montażu.
Każde nowe urządzenie posiada stały adres IP: 192.168.1.20 dlatego należy je podłączyć pojedynczo nadając im nową adresację IP.

Przy pierwszym połączeniu otrzymujemy następujące okno gdzie podajemy dane logowania oraz wybieramy kraj użytkowania urządzeń.

Domyślne dane do logowania:

  • Login: ubnt

  • Hasło: ubnt

pierwsze-uruchomienie

Wybór kraju powinien być zgodny z miejscem montażu nadajników. Jest to bardzo ważne ze względu na regulacje prawne ograniczające maksymalną moc oraz ilość dostępnych kanałów.

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po zalogowaniu jest zmiana domyślnego hasła oraz nazwy użytkownika (Zakładka „SYSTEM”). Następnym krokiem jest poprawna adresacja urządzeń. W tym celu przechodzimy do zakładki Network i nadajemy nowe Adresy IP dla obu urządzeń np. 192.168.1.20 oraz 192.168.1.21.

Od tej pory dwa urządzania mogą być wpięte jednocześnie do sieci, ponieważ nadane przez nas adresy IP są różne.

Adresacja urządzeń bezprzewodowych powinna być zgodna z siecią w jakiej będą pracować. Taka konfiguracja pozwoli nam na dostęp zarówno do konfiguracji nadajników jak i innych urządzeń pracujących w sieci.

ZAŁOŻENIA

Aby dwa urządzenia nawiązały ze sobą komunikację należy je odpowiednio skonfigurować. W tym celu jedno z nich będzie pracować w trybie Punktu dostępowego a drugie w trybie Klient.

  • Urządzenie o adresie 192.168.1.20 będzie pracować w trybie Punkt Dostępu
  • Urządzenie o adresie 192.168.1.21 będzie pracować w trybie Stacja (Klient)

KONFIGURACJI PUNKTU DOSTĘPOWEGO (192.168.1.20)

Łączymy się z pierwszym urządzeniem a następnie przechodzimy do zakładki „Wireless” gdzie wybieramy tryb pracy oraz ustawiamy parametry naszej sieci. Na obrazku poniżej pokazano zalecane parametry urządzenia zapewniające duży zasięg oraz stabilność połączenia.

W zaznaczonych miejscach należy wprowadzić własne ustawienia a dokłądniej:

  • Nazwę sieci bezprzewodowej
  • Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej

Na potrzeby poradnika została stworzona sieć o nazwie „ubnt”.

ustawienia-ap

Po poprawnej konfiguracji zatwierdzamy ustawienia przyciskiem „Zmień” a następnie potwierdzamy klikając przycisk „zastosuj”.potwierdzenie

Urządzenie uruchomi się ponownie z nowymi ustawieniami. Zakończyliśmy konfigurację pierwszego urządzenia tworzącego sieć bezprzewodową.

KONFIGURACJA KLIENTA (192.168.1.21)

Tak jak poprzednio łączymy się z urządzeniem i przechodzimy do zakładki Wireless.
Tym razem ustawiamy tryb pracy urządzenia Stacja a następnie klikamy przycisk Wybierz w celu wybrania sieci z która ma zostać nawiązane połączenie.

wybierz-siecaaaa

W nowo otwartym oknie zobaczymy listę sieci, które znajdują się aktualnie w zasięgu. Odnajdujemy wcześniej stworzoną sieć, zaznaczamy ją i klikamy przycisk Zablokuj do PD. 

wybierz-siec

Po zatwierdzeniu nazwa sieci (SSID) oraz jej adres fizyczny (Zablokuj dla PD) zostaną automatycznie uzupełnione. Pozostaje tylko wprowadzenie hasła, które wcześniej zdefiniowaliśmy oraz zapisanie ustawień tak jak poprzednio.zablokuj-do-pd

PODSUMOWANIE

Od tej pory urządzenia są ze sobą sparowane i mogą zostać zamontowane w docelowych miejscach.

Na koniec warto sprawdzić moc oraz jakość połączenia bezprzewodowego. Informacje są dostępne zaraz po zalogowaniu do urządzenia.

Drugą metodą jest skorzystanie ze wskaźnika znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu. Wartości poszczególnych diod zostały przedstawione poniżej.

grafika

źródło:// https://www.montersi.pl/wsparcie/porada/konfiguracja-ubiquiti-loco-m2m5/