Archiwa kategorii: office

Usunięcie lub zmiana profilu outlook2007 w windows 10 i inne dla Office 2007

 

Usunięcie  lub zmiana profilu outlook2007 w windows 10 i inne dla Office 2007

Panel sterowania/Poczta 32BitProfile>Pokaż profile

 

A profile consists of accounts, data files, and settings that specify where your email messages are saved.

 1. Exit Outlook.
 2. Open Control Panel by doing one of the following:
  • In Windows 8 and Windows 10, choose Start and type Control Panel.
  • In Windows Vista and Windows 7, choose Start > Control Panel.
 3. Open Mail by doing one of the following:
  • In Windows 10, choose User Accounts > Mail.
  • In all other versions of Windows, choose Mail.

 

 

źródło:  https://support.office.com/en-us/article/Remove-a-profile-d5f0f365-c10d-4a97-aa74-3b38e40e7cdd

Kopiowanie poczty reguł oraz ustawień programu Outlook 2007

Najpierw exporty:
-Poczty
Plik/Importuj lub exportuj//exportuj do pliku/ plik folderów osobistych (pst)

albo kopiujemy cały folder z katalogu C:\Users\{jakiś User}\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.pst (mona podmienić pliki archiwum.pst oraz outlook.pst lub wskazać inny w Narzędzia/Opcje/Ustawienia poczty/konta email/pliki danych/export do pliku
albo

-Reguł wiadomości
Narzędzia/Reguły i Alerty/ Opcje/Exportuj

-Ustawienia
Narzędzia /Ustawienia Kont

- Książka adresowa (nie wiem czy kontakty się same nie zgrywają przy zgrywaniu folderów z wiadomościami)
Plik/Importuj lub exportuj/Exportuj do pliku/Coma separated Values Windows/ > zaznaczamy kontakty dalej itp…

Potem Importowanie:
- Ustawień poczty???
-Reguł
Narzędzia/Reguły i Alerty/Opcje/importuj reguły
-Folderów osobistych PST

Zwiększanie Limitu wielkości załącznika w wiadomości w programach Outlook 2010 2013 2016

Opis dla Windows 8 i 10 aloe w starszych systemach wygląda to  bardzo podobnie.

Open the Outlook desktop client.

open outlook

2. Hit Windows key + R to open the Windows run dialog box.

Run dialog box

3. Type „regedit” and click OK.

type regedit

4. Select Yes on the pop-up that asks if it’s okay to make changes to your device.

Select yes5. Navigate to one of the following keys in the registry tree (depending on your Office version).

Outlook 2010: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­14.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­15.0\­Outlook\­Preferences.
Outlook 2016: HKEY_CURRENT_USER\­Software\­Microsoft\­Office\­16.0\­Outlook\­Preferences.

registry

6. Open the „MaximumAttachmentSize” value in the right pane (if it exists).

If „MaximumAttachMentSize” does not exist, add it. To do that, click Edit > New > DWORD (32-bit) Value then rename the value to „MaximumAttachMentSize.”

dword

7.  Add a size limit (in kilobytes). If you enter zero (0) for the Value data, Outlook won’t set a limit on your images.

size8. Press OK and close the Registry Editor.

ok

źródło: // https://www.slipstick.com/outlook/email/outlook-2010s-default-attachment-size/

 

druga wersja

Można zmienić wartość maksymalnego rozmiaru poprzez stworzenie w notatniku pliku o rozszerzeniu .reg w treści jak poniżej:

You can can change the dword value in code below if needed (its set for 30 MB) then copy and paste into notepad and save as „MaximumAttachmentSize.reg”. You’ll double click on the saved file to install it in your registry.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences]
„MaximumAttachmentSize”=dword:00007530

Download a ready-to-run registry file to set the maximum attachment size to 30 MB attachments

 

 

How to Recover Windows Product Key from Dead or Unbootable Windows / Odzyskiwanie CD KEYa z pdniętego lub niebotującego systemu

This  method uses the wildly popular Hirens Boot CD and an included utility from Nirsoft called Produkey which can retrieve Windows and also Office keys from a an offline Windows system.

1. Download Hirens Boot CD if you don’t already have it and burn to a CD, or if you want to, put Hiren on a USB stick.

2. Boot the CD or USB, choose the Mini XP option and wait for the Windows desktop to load.

3. Click on the Hiren menu in the system tray and navigate to Passwords / Keys -> Product Keys -> ProduKey (Windows Key Viewer).

Hiren ProduKey

4. When Produkey loads press F9 to open the Select Source window. Click on the second option down “Load the product keys of external Windows installations from all disks currently plugged to your computer” and then click OK.

load the product keys of external Windows

The Windows and Office keys will then be displayed for you to write down or save to a text file.

ProduKey

Joshua’s Key Reader is also present in the menu as “XP Key Reader / Changer” and can also read Vista and 7 keys. Refer to section 5b below on how to use it.
Read More: https://www.raymond.cc/blog/easiest-way-to-recover-xp-and-vista-product-key-from-dead-or-unbootable-windows/

 

source://https://www.raymond.cc/blog/easiest-way-to-recover-xp-and-vista-product-key-from-dead-or-unbootable-windows/

Kopiowanie poczty Outlook lub Thunderbird

 W Windows XP

Jak skopiować ze starego komputera pocztę z Outlook Express?

 

należy pamiętać o włączeniu wyświetlania plików ukrytych i systemowych tak abyśmy widzieli ścieżki o których mowa poniżej.

Szukamy katalogu Outlook Express zawierającego pliki: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane. W tych plikach znajdują się nasze maile.
Ścieżka dostępu w Windows XP jest następująca: C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{CB4ED63C-D00C-47FE-908D-779DFAE95C51} \Microsoft\Outlook Express

nazwa użytkownika- nazwa użytkownika systemu Windows XP
{CB4ED63C-D00C-47FE-908D-779DFAE95C51 – nazwa katalogu składająca się z ciągu różnych cyfr i liter założonego automatycznie przez system operacyjny.
Po znalezieniu katalogu Outlook Express z plikami: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane należy pliki skopiować.
W nowym komputerze należy utworzyć konto pocztowe w Outlook Expresie.
W analogiczny sposób należy znaleźć katalog Outlook Express w nowym komputerze i tam przekopiować pliki Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane do tego katalogu

w windows 7 ścieżka to :
Za pomocą Eksploratora Windows skopiuj każdy plik folderów osobistych (pst) z lokalizacji kopii zapasowej (na dysku sieciowym lub nośniku wymiennym, takim jak dysk CD, dysk DVD lub przenośny dysk twardy) do folderu <dysk>:\Documents and Settings\<nazwa_uzytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook.

Thunderbird

Jak skopiować ze starego komputera pocztę z programu Thunderbird?

Jeżeli mamy standardową konfigurację poczty programu Thunderbird szukamy katalogów Mail\Local Folders które powinny zawierać pliki z naszymi mailami. Ścieżka dostępu w Windows XP jest następująca:
C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\5nbfkm6e.default\Mail\Local Folders
Kopiujemy pliki z katalogu Local Folders. Uruchamiamy Thunderbird w nowym komputerze, zakładamy konto pocztowe. Wybieramy opcje Narzędzia, następnie Importuj, następnie Wiadomości pocztowe i na koniec Communicator 4x. Podajemy ścieżkę dostępu ze skopiowanym ze starego komputera katalogiem Local Folders. Zatwierdzamy. Po pewnym czasie w zależności od ilości maili poczta zostanie zaimportowana do oddzielnego katalogu w komputerze.

 

W Windows Vista i 7

Domyślna ścieżka to:

Ścieżka używająca skrótów:

C:Documents and Settings(lub Users lub Użytkownicy)/ Użytkownikxxx/Ustawienia lokalne/Dane aplikacji/MicrosoftOutlook/Outlook.pst

 

Ścieżka dostępu po katalogach bez użycia skrótów:

c:\users\użytkownikxxx\AppData\Local\Microsoft\outlook